ESOX | Domů

Topení, voda, plyn

something something

Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva


Podle zákona 201/2012 Sb. musí proběhnout první kontroly kotlů do 31.12.2016 a to u všech kotlů na tuhá paliva.

  • Proč musím v roce 2016 provést kontrolu kotle?

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016

  • Musím protokol o provedené kontrole předložit do konce roku 2016 na obecní úřad?

K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu obecního úřadu.

  •  Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?

Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně jste povinen do 31.12.2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle.

  •  Kdo provede kontrolu kotle?

Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Kontrolu kotlů provádějí pouze OPRÁVNĚNÍ KOTROLOŘI , kteří jsou proškoleni výrobcem.

  • Jak často se tato kontrola provádí ?

Platnost kontroly kotle OPRAVĚNÝM KONTROLOREM je platná 2 roky. Kontrolu těchto kotlů je nutné provádět každé dva roky.

  •  Kdy může být kontrola provedena nejpozději?

První kontrola musí být provedena do konce roku 2016. Kontrolu kotle lze provést i při servisní činnosti nebo při provozu kotle, ale vždy jen osobou proškolenou výrobcem.

  •  Kotel zakoupený v loňském nebo letošním roce a vztahuje se na něj záruční lhůta, musím i u tohoto kotle zajistit provedení kontroly?

Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které budou nainstalovány i v letošním roce 2016.

  • Jaká bude cena této kontroly ?

Cena kontroly kotlů se bude pohybovat cca 1.500,-Kč